nombre testimonio 1

Andrea Bustamante Magán

Per a mi el col·legi és la meua segona casa. Des de 3 anys fins els 18 convivim junts en el mateix lloc. Ací pots sentir totes les emocions que t'imagines: l'alegria quan t'escollien capità en el jocs, la felicitat quan et posaven un gomet verd... A poc a poc creixes i vas madurant. Arriba l'etapa de Primària i et creus major, aprens nous idiomes, arriba el teu primer amor...Sense adonart-te has arribat a Secundària i canvies completament, perquè arriba l'etapa de l'adolescència.